główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

Wójt Gminy Sokolniki – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Sokolniki w 2020 r.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY W SOKOLNIKACH

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) wprowadzam od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach:

 

1. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.

3. Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kontakt” (www.sokolniki.pl)

4. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP.

5. Przy wejściu do Urzędu ustawiona zostanie „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

6. Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.

7. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433) wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach:

 

1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Referatu).

2. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących rejestracji aktów urodzenia oraz aktów zgonu.

3. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.

4. Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kontakt” (www.sokolniki.pl)

5. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP.

6. Przy wejściu do Urzędu ustawiona zostanie „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

7. Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.

8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Sokolniki, a w szczególności uwag i opinii. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania pisemnych opinii, uwag lub wniosków do projektu uchwały. Formularz konsultacji jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Sokolniki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz u Sołtysów. Wypełnione formularze można złożyć do specjalnie do tego przygotowanej urny zlokalizowanej w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, I piętro pok. Nr 7 oraz u sołtysów. Termin przeprowadzenia konsultacji od 18 marca do 25 marca 2020  r. do godziny 15:30.

 

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

Załączniki:
Obwieszczenie 51 KB