główna zawartość
artykuł nr 1

Ankieta KE dot. wpływu COVID na uczestników łańcucha żywnościowego

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety Komisji Europejskiej dotyczącej wpływu COVID-19 na uczestników łańcucha żywnościowego. Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Dodatkowo, pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.

Z informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 120.13.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 sierpnia 2020 roku

W załączeniu przekazujemy Państwu treść Zarządzenia w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Sokolnikach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Załączniki:
Zarządzenie 229 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

Wójt Gminy Sokolniki – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Sokolniki w 2020 r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY W SOKOLNIKACH

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) wprowadzam od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach:

 

1. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.

3. Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kontakt” (www.sokolniki.pl)

4. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP.

5. Przy wejściu do Urzędu ustawiona zostanie „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

6. Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.

7. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

 

 

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433) wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach:

 

1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Referatu).

2. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących rejestracji aktów urodzenia oraz aktów zgonu.

3. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.

4. Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kontakt” (www.sokolniki.pl)

5. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP.

6. Przy wejściu do Urzędu ustawiona zostanie „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

7. Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.

8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.