Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach

Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach