główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokolniki.

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/22/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: ustalenia diet.

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/21/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/20/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2003r.