główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/87/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody "RYŚ" na 20-lecie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2023 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zwolnienia z opłaty

artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/85/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2004 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/84/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/83/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wymagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości