główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała Nr XIV/72/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych

artykuł nr 17

Uchwała Nr XIV/71/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2005 rok

artykuł nr 18

Uchwała Nr XIII/70/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sokolniki

artykuł nr 19

Uchwała Nr XIII/69/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2004 rok.

artykuł nr 20

Uchwała Nr XII/68/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2004 roku.