główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr XVII/92/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia...

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

artykuł nr 52

Uchwała Nr XVI/90/2005 Rady Gminy Sokolniki z...

w sprawie: Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Sokolniki

artykuł nr 53

Uchwała Nr XVII/96/ 2005 Rady Gminy Sokolniki z...

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/88/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych p

artykuł nr 54

Uchwała Nr XVI/91/2005 Rady Gminy Sokolniki z...

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki.

artykuł nr 55

Uchwała Nr XVI/89/2005 Rady Gminy Sokolniki z...

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki.