główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/205/10 RADY GMINY SOKOLNIKI z...

w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów gminy Sokolniki

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/204/10 RADY GMINY SOKOLNIKI z...

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIX/203/10 RADY GMINY SOKOLNIKI z...

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdzierczyzna

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIX/202/10 RADY GMINY SOKOLNIKI z...

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiktorówek

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIX/201/10 RADY GMINY SOKOLNIKI z...

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walichnowy