główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 23/2011 545 KB
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Ochędzyn

Załączniki:
Zarządzenie Nr 21/2011 31 KB
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 20/2011 231 KB
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sokolniki w 2011 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 18/11 216 KB
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 17/11 218 KB