główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 2

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:
Uchwała Nr X/56/2011` 733 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
Uchwała Nr X/55/2011 100 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przynawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki

Załączniki:
Uchwała Nr X/54/2011 86 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok"

Załączniki:
Uchwała Nr X/53/2011 177 KB