główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sokolniki lub jej jednostkom podległym, wskazania organudo tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/12/11 182 KB
artykuł nr 47

Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok

Załączniki:
Uchwała Nr IV/11/11 718 KB
artykuł nr 48

Uchwała Nr IV/10/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2018

Załączniki:
Uchwała Nr IV/10/11 909 KB