główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 stycznia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 6/2012 66 KB
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2011 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 4/2012 71 KB
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie opracowania planu finansowego jednostek budżetowych na 2012 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 3/2012 MB
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 stycznia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Sokolniki

Załączniki:
Zarządzenie Nr 2/2012 40 KB