główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXII/124/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/124/2016 93 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXII/123/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/123/2016 198 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXII/122/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/122/2016 229 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXII/121/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/121/2016 93 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXII/120/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/120/2016 92 KB