główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Sołtysa Sołectwa Góry

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.13.2017 251 KB
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.12.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane
z ochroną środowiska

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.12.2017 198 KB
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 8 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmienionego Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 MB
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.9.2017 911 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016