główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.8.2017 MB
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 280 KB
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 MB
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.5.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sokolniki w 2017 roku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 641 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2017

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2017 roku

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016