główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/188/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/188/2017 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/187/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/187/2017 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/186/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/186/2017 638 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/185/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokolniki na lata 2017 - 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/185/2017 MB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/184/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/184/2017 536 KB