główna zawartość
artykuł nr 36

Uchwała Nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/158/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki
na lata 2017 - 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/158/2017 MB
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/157/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/157/2017 102 KB
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/156/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/156/2017 MB
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/155/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Sokolniki za 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/155/2017 214 KB
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/154/2017

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/154/2017 94 KB