główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/27/18

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzew w postaci pomnika przyrody

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/26/18

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/25/18

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej ds. statutów sołectw

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/24/18

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki

 

artykuł nr 5

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr III/23/18

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki