główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Komisji Rozwoju Gminy

Skład Komisji Rozwoju Gminy powołanej uchwałą Nr I/5/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

1) Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący

2) Radosław Szkudlarek - Z-ca Przewodniczącego

3) Agnieszka Kadłubek;

4) Grzegorz Kowalczyk;

5) Bartosz Górka;

6) Dariusz Kowalewski;

7) Rafał Lasota;

8) Marek Małecki;

9) Zdzisław Mielczarek;

10) Antoni Otorowski;

11) Rafał Prukop;

12) Jarosław Rembecki;

13) Tomasz Rosiński;

14) Roman Jagielski.