główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej powołanej uchwałą Nr I/3/18
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 21 listopada 2018 r. 

1) Jarosław Rembecki - Przewodniczący;

2) Antoni Otorowski - Z-ca Przewodniczącego;

3) Zbigniew Kowalczyk;

4) Grzegorz Kowalczyk;

5) Radosław Szkudlarek;

6) Roman Jagielski;

7) Tomasz Rosiński.