główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 8 czerwca 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) – wypracowanie opinii.
 3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

 

 

 PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 /-/ Bartosz Górka

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia – wypracowanie opinii.
 3. Analiza petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) – wypracowanie opinii.
 4. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za 2019 rok.
 5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

 

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  /-/ Bartosz Górka

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 12 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w czwartek 12 grudnia 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

Analiza petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji.

Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

/-/ Bartosz Górka

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 2 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza skierowanej do Rady Gminy Sokolniki petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 3. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji.
 4. Zamknięcie posiedzenia.  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

/-/ Bartosz Górka

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się
we wtorek 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej relacji Sokolniki
  -Gumnisko złożonej przez mieszkańców Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.
 3. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

   /-/  Bartosz Górka