główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/78/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/78/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/77/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/77/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sokolniki na lata 2019-2026

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/76/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/76/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych

oraz warunków i zasad korzystania

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/75/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/74/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/74/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego