główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/111/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/111/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/110/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/110/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 - 2029

 

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/109/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/109/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/108/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/108/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sokolniki na lata 2019-2029

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/107/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/107/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej