główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Doraźnej komisji statutowej w dniu 18 lutego 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 18 lutego 2020 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Kontynuacja analizy obowiązującego statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, wraz z pracami nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia doraźnej komisji statutowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

  Bartosz Górka

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Doraźnej komisji statutowej w dniu 11 lutego 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 r. o godz. 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Kontynuacja analizy obowiązującego statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku, wraz z pracami nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.
  3. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń doraźnej komisji statutowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY DORAŹNEJ

KOMISJI STATUTOWEJ

Bartosz Górka

   

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Doraźnej komisji statutowej w dniu 6 lutego 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Doraźnej komisji statutowej odbędzie się w czwartek 6 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza obowiązującego statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

3. Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.

4. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ

/-/ Bartosz Górka