główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2020 r.

Podatek rolny w 2020 r. wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 146,15zł (2,5q x 58,46zł),
  • od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 292,30 zł (5q x 58,46zł).

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2018r  według GUS: 2.715,00 zł (M.P. z 2019 poz 870)

artykuł nr 2

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2019 r.

Podatek rolny w 2019 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca15 maja15 września15 listopada; na rachunek bankowy:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166.

 

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2017r  według GUS: 3.399,00 zł (M.P. z 2018 poz 911)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00 zł (M.P. z 2017 poz. 884)

artykuł nr 3

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2018 r.

Podatek rolny w 2018 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca15 maja15 września15 listopada; na rachunek bankowy:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166.

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXI/180/2017 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00 zł (M.P. z 2017 poz. 884)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2015r według GUS: 1.975,00 zł (M.P. z 2016 poz. 932)

Załączniki:
IR-1 130 KB
ZR-1A 81 KB
ZR-1B 113 KB
DR-1 327 KB
ZR-1A 81 KB
ZR-1B 113 KB
artykuł nr 4

Rok 2017

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2017 r.

Podatek rolny w 2017 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).


 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada; na konto:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki 

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166.

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXI/116/2016

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XIV/65/2015

 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00zł (M.P. z 2017 poz. 884)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2015r według GUS: 1.975,00zł (M.P. z 2016 poz. 932)

 

artykuł nr 5

Rok 2016

 Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2016 r.

Podatek rolny za 2016 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

Od 2016r. obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada; na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki 

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

Ponadto zgodnie z art. 6a ust. 10 ustawy o podatku rolnym, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166.

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/62/2015

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XIV/65/2015

 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2015r według GUS: 1.975,00zł (M.P. z 2016 poz. 932)

 

Dochód z gospodarstwa rolnego według GUS:

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  23  września 2015 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506  zł.


Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.

o podatku rolnym

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381)

Rozdział  2

Zasady ustalania podatku

Art.  4. [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki]
1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

5. Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

Rodzaje użytków rolnych:Grunty orneŁąki i pastwiska
Okręgi podatkoweIIIIIIIVIIIIIIIV
Klasy użytków rolnychPrzeliczniki
I1,951,801,651,451,751,601,451,35
II1,801,651,501,351,451,351,251,10
IIIa1,651,501,401,25    
III    1,251,151,050,95
IIIb1,351,251,151,00    
IVa1,101,000,900,80    
IV    0,750,700,600,55
IVb0,800,750,650,60    
V0,350,300,250,200,200,200,150,15
VI0,200,150,100,050,150,150,100,05
6. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
7. 4 Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;
2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.
8. 5 (uchylony).
9. 6 Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.