główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2020 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. ( M. P. z 2019r. poz. 1018 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2020 wynosi 42,73zł (tj. 0,220 m3 x 194,24 zł),
  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.
artykuł nr 2

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2019 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. ( M. P. poz. 1005 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2018 wynosi 42,24 zł (tj. 0,220 m3 x 191,98 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010

Telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

artykuł nr 3

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2018 r.

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. ( M. P. poz. 963 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2018 wynosi 43,3532 zł (tj. 0,220 m3 x 197,06 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010

Telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166

Załączniki:
ZL-1B 102 KB
ZL-1A 101 KB
DL-1 125 KB
ZL-1B 102 KB
ZL-1A 101 KB
IL-1 118 KB
artykuł nr 4

Rok 2017

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2017 r.

 

Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. ( M. P. poz. 996 )

1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2017 wynosi 42,0222(tj. 0,220 m3 x 191,01 zł),

2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

Telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XIV/66/2015

 

artykuł nr 5

Rok 2016

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2016 r.

  Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. ( Dz. U. z 2013r poz.465 z późn. zm.)

Średnia cena drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. ( M. P. poz. 1028 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2016 wynosi 42,1894 zł (tj. 0,220 m3 x 191,77 zł),

  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XIV/66/2015