główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała 2015r.- uchylenie ustalenia opłaty

Uchwała Nr XIV/68/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 02 grudnia 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr XIV/68/2015

artykuł nr 2

Uchwały w 2013r.

 

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa:

Uchwała Nr XXVII/167/2013

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 13 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr XXV/157/2013

artykuł nr 3

Informacja w sprawie opłaty targowej na 2012r.

Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że: 

1.  Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wynoszą :
 
a) z ręki i „koszyczka” - 10 zł
b)z pojazdów samochodowych i przyczep - 20 zł
c) do 4 m2 zajmowanego stoiska - 15 zł
d) powyżej 4 m2 zajmowanego stoiska - 20 zł

Poboru dziennych stawek opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa przez upoważnione osoby (pracowników Urzędu Gminy i GOPS)


Telefon kontaktowy: Dominika Ignasiak 627845166
 

Treść uchwał dotyczących opłaty targowej:


Uchwała Nr IX/43/2011

Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty targowej