główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA-0230 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na działce nr ewidencyjny 538/1 położonej w miejscowości Prusak, obręb geodezyjny 0006 Prusak, gmina Sokolniki

artykuł nr 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MARKS Sp z oo

Załączniki:
Informacja z dnia 10.10.2019 r 62 KB
artykuł nr 3

Informacja o wszczęciu postępowania...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do odbiornika - Struga Węglewska

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.07.2019 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26.07.2019 r

Załączniki:
Załącznik 100 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 30.01.2019 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na :"budowie drogi leśnej w Leśnictwie Sokolniki"