główna zawartość
artykuł nr 1

Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Roczne sprawozdanie opisowe  z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 roku
 

Załączniki:
Zestawienie zmian funduszu 157 KB
Rachunek Zysków i strat 174 KB
Bilans jednostki 194 KB
Bilans z wykonania budżetu 163 KB
Bilans skonsolidowany 177 KB
Rb-ZN - 3 295 KB
Rb-ZN - 2 294 KB
Rb-ZN - 1 294 KB
Rb-27ZZ 311 KB
Rb-50 W-3 377 KB
Rb-50 W-2 398 KB
Rb-50 W-1 374 KB
Rb-50 D-3 215 KB
Rb-50 D-2 228 KB
Rb-50 D-1 218 KB
Rb-PDP 182 KB
Rb-UZ 272 KB
Rb-UN 184 KB
Rb-Z 294 KB
Rb-N 289 KB
Rb- NDS 184 KB
RB-28S MB
RB-27S 754 KB
artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2011 roku

Załączniki:
Rb-27ZZ 310 KB
Rb-ZN 3 294 KB
Rb-ZN 2 294 KB
Rb-ZN 1 294 KB
Rb-50 W3 399 KB
Rb-50 W2 374 KB
Rb-50 W1 378 KB
Rb-50 D3 218 KB
Rb-50 D2 216 KB
Rb-50 D1 226 KB
Rb-N 293 KB
Rb-Z 293 KB
Rb-NDS 185 KB
Rb-28S MB
Rb-27S 752 KB
artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał

artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał