główna zawartość
artykuł nr 1

Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego nalata 2019-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2031

Informacja o przystąpieniu do opracowania planu oraz możliwości zgłaszania planów inwestycyjnych w zakresie min. budowy/modernizacji PSZOK oraz instalacji do przetwarzania odpadów

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektu : Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki na lata 2014-2017, wraz z prognozą oddziaływania

Konsultacje społeczne projektu Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Sokolniki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021