główna zawartość
artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II)

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar I)

artykuł nr 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sołectwie Bagatelka (ob. geod. Kolonia Sokolniki)

artykuł nr 4

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

Stydium.zip