główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie z dnia 18-03-2020 r.

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Załączniki:
Zawiadomienie 39 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5.11.2019 r.

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerze ewidencyjnym 110/6, 110/4, 93 położonej w miejscowości Wyglądacze

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31.07.2019 r.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerze ewidencyjnym 110/6, 110/4, 93 położonej w miejscowości Wygladacze, obręb geodezyjny 0010 Wyglądacze, gm. Sokolniki

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 05.11.2019 r.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej na działkach o numerze ewidencyjnych 448/1, 449/1, 450/1 położonych w miejscowości tyble, obręb geodezyjny 0009 Tyble, gm. Sokolniki 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.08.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Nr WRS4410B wraz z wewnętrzną linią zasilającą położonej na działce o numerze 321 położonej w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny 10, gm. Sokolniki