Redakcja Biuletynu

Urząd Stanu Cywilnego

Katarzyna Krzyżanowska
tel. 627845107

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Łukasz Zychla
tel. 627845159

Referat Finansów i Podatków

Małgorzata Okoń
tel. 627845166

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jolanta Cieśla
tel. 627846101