główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki - II przetarg

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki - II przetarg

artykuł nr 2

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki

Wykonanie dostawy - paliw na potrzeby Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - III przetarg


Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - III przetarg

artykuł nr 4

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - II przetarg

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu - II przetarg

artykuł nr 5

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu

Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 3 30 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 2 30 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - schemat rozdzielni T - 1 37 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - gniazda 70 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - instalacja oświetleniowa 81 KB
Uzupełnienie dokumentacji technicznej - rzut poddasza 78 KB
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ 13 KB
Zał nr 5 - Wykaz robót budowlanych 17 KB
Zał nr 3 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 15 KB
Zał nr 11 - Podwykonawcy 17 KB
Zał nr 10 - Wzór umowy 96 KB
Zał nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 15 KB
Zał nr 8 - Oferowane warunki gwarancji 17 KB
Zał nr 7 - Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadaja wymagane uprawnienia 13 KB
Zał nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu 17 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 17 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 14 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy 28 KB
Przedmiar robót - poddasze instalacje 120 KB
Przedmiar robót - poddasze elektryczny 56 KB
Przedmiar robót - poddasze budowlany 76 KB
Szczególowa Specyfikacja Techniczna 872 KB
Szczególowa Specyfikacja Techniczna (sanitarna) 512 KB
Rysunki 2 487 KB
Rysunek 1 477 KB
PRZEDMIAR ROBÓT 36 KB
SIWZ 1,020 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 282 KB