główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej:...

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary

artykuł nr 2

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej:...

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary

artykuł nr 3

Zakup koparko - ładowarki kołowej - II

Zakup koparko - ładowarki kołowej - II

obrazek
artykuł nr 4

Zakup koparko - ładowarki kołowej

Zakup koparko - ładowarki - kołowej

artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczna w miejscowości Walichnowy

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy

obrazek
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - roboty budowlane nr 17141-2014 106 KB
Wezwanie do podpisania umowy 62 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy 69 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 77 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 132 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 225 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 8 88 KB
Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty - 5 38 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 5 54 KB
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych - 4 53 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - 7 47 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - 3 43 KB
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania -1 45 KB
Wezwanie do przedłużenia terminu zwiazania ofertą 152 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów 56 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 160 KB
Odpowiedź na pytania - nr post. 2/2013 58 KB
Odpowiedź na pytania - nr post. 1/2013 43 KB
Zał nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 47 KB
Zał nr 9 Wzór umowy MB
Zał nr 8 Podwykonawstwo 51 KB
Zał nr 7 - Oferowane warunki gwarancji 79 KB
Zał nr 6 - Wykaz robót budowlanych 69 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu 44 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 55 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników 48 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 153 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy 169 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
SST sanitarna MB
SSt elektryczna MB
Projekt budowlany - opis instalacje sanitarne 164 KB
rys 12 IS 251 KB
rys 11 IS 174 KB
rys 10 IS 42 KB
rys 9 IS 47 KB
rys 8 IS 60 KB
rys 7 IS 97 KB
rys 6 IS 75 KB
rys 5 IS 112 KB
rys 4 IS 43 KB
rys 3 IS 74 KB
rys 2 IS 51 KB
rys 1 IS 99 KB
rys E3 98 KB
rys E2 63 KB
rys E1 311 KB
Projekt budowlany - opis elektryczny 56 KB
rys 17 79 KB
rys 16 103 KB
rys 15 113 KB
rys 14 169 KB
rys 13 67 KB
rys 12 66 KB
rys 11 70 KB
rys 10 60 KB
rys 9 98 KB
rys 8 121 KB
rys 7 197 KB
rys 6 211 KB
rys 5 366 KB
rys 4 89 KB
rys 3 336 KB
Projekt budowlany - przebudowa opisy 525 KB
SST budowlana cz.2 MB
SST - budowlana cz.1 MB
Kosztorys ofertowy MB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 459658-2013 589 KB