główna zawartość
artykuł nr 1

Sprzedaż nieruchomości nr 296/4 położonej we wsi Walichnowy

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 296/4 o powierzchni 0,0976 ha