główna zawartość
artykuł nr 26

Zapytanie cenowe - dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Sokolniki

Dostawa i rozładunek na wskazany odcinek drogi na terenie Gminy Sokolniki kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości zaoferowanej za kwotę : 55.854,60 zł - zgodnie z norma PN - EN 13242 "Kruszywo do niezwiązanych o związanych  hydraulicznie materiałów sosotwanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".