główna zawartość
artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Roboty budowlane - "Klub Seniora + w Walichnowach" -II

Załączniki:
Wezwanie do podpisania umowy 33 KB
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy 36 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 57 KB
Wezwanie do złożenia dokumentów (art. 26 ust.2) 124 KB
Informacja o grupie kapitałowej 31 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 67 KB
Wykaz stolarki MB
Rzut więźby dachowej DPS - projekt MB
Rzut poddasza DPS - projekt 1,018 KB
Rzut parter DPS - projekt MB
Rzut fundamentów DPS - projekt MB
Rzut dachu DPS - projekt 846 KB
PZT DPS II etap 924 KB
Przekrój B-B przekrój 2017 MB
Przekrój A-A przekrój 2017 MB
Inwentaryzacja przekrój DPS projekt 783 KB
Inwentaryzacja parter DPS 2017 MB
Elewacja W II etap projekt 2017 MB
Elewacja S IIetap DPS projekt 2017 MB
Elewacja N IIetap DPS projekt 2017 MB
Elewacja E IIetap DPS projekt 2017 MB
DPS technologia MB
DPS projekt inst sanitarnych rysunki MB
DPS PT inst elektryczna MB
BIOZ DPS - projekt 07.2017 264 KB
STWIOR DPS - II etap 192 KB
Kosztorys - instalacja wod-kan i CO 922 KB
Kosztorys - instalacja wod-kan+kotłownia MB
Kosztorys - instalacja elektryczna 493 KB
Kosztorys - branża budowlana MB
Zał nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia 38 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot spełnienia warunków udziału w postępowaniu 77 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot przesłanek wykluczenia 87 KB
Zał nr 1 - Oferta 172 KB
SIWZ MB
Ogłoszenie o zamówieniu - 536060-N-2019 z dnia 10.04.2019 r 1,017 KB
artykuł nr 3

Roboty budowlane - Klub Seniora + w Walichnowach

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510042922-N-2019 z dnia 06-03-2019 188 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 43 KB
Informacja o grupie kapitałowej 31 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 66 KB
Odpowiedź na pytania do SIWZ 1)2019 318 KB
kosztorys - DPS kotłownia 146 KB
kosztorys - DPS roboty budowlane 228 KB
kosztorys - DPS wod - kan 126 KB
kosztorys - DPS inst elekt nakł 79 KB
STWIOR DPS - II etap 192 KB
Rzut więźby dachowej DPS - projekt MB
Rzut poddasza DPS - projekt 1,018 KB
Rzut parteru DPS - projekt MB
Rzut fundamentów DPS - projekt MB
Rzut dachu DPS - projekt 846 KB
PZT DPS II etap 924 KB
Przekrój B-B DPS projektu MB
Przekrój A-A DPS projektu MB
Inwentaryzacja przekrój DPS projekt 783 KB
Inw parter DPS projekt MB
Elewacja W II etap DPS MB
Elewacja W II etap DPS MB
Elewacja W II etap DPS MB
elewacja S II etap DPS projekt MB
elewacja N II etap DPS projekt MB
elewacja E ii etap DPS projekt MB
DPS technologia MB
DPS projekt inst sanitarnych rysunki MB
DPS inst sanitarne opis MB
DPS PT ins. elektryczna MB
BIOZ DPS projekt 264 KB
Zał nr 5 - Projekt umowy 933 KB
Zał nr 4 - Wykaz osób 38 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 76 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia 89 KB
Zał nr 1 - Oferta 172 KB
SIWZ MB
Ogłoszenie o zamówieniu - 510331-N-2019 z dnia 05.02.2019 r MB
artykuł nr 4

Wykonanie dostawy - Hurtowy zakup z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego

Hurtowy zakup z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016