Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Urzędzie Gminy w Sokolnikach uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sokolnikach konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Instrukcja zakładania
i korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie http://epuap.gov.pl/.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2. Złożenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 7 budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach na następujących nośnikach danych:
1. Pamięć masowa USB,
2. Płyta CD-R, DVD-R.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, DOCX, ODT
  • XLS, XLSX, ODS
  • PPT, ODP
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Złożenie dokumentu dla użytkowników posiadających konto na platformie ePUAP.