główna zawartość
artykuł nr 1

Stwierdzenie własnoręczności podpisu

Stwierdzenie własnoręczności podpisu

artykuł nr 2

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sporządzenie testamentu urzędowego
(allograficznego)

artykuł nr 3

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

artykuł nr 4

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dokonanie wpisu, zmiany wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Załączniki:
Karta usługi 59 KB
Instrukcja CEIDG 397 KB
artykuł nr 5

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki:
Karta usługi 58 KB