Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sokolniki dotyczących składów komisji

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sokolniki dotyczących składów komisji.

Załączniki
Informacja   86.441 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sokolniki

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta

w wyborach Wójta Gminy Sokolniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 3 października 2018 r.

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Sokolniki z dnia 01 października 2018 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 01 października 2018 r.

Załączniki
Informacja o spisie wyborców   195.385 KB

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2018 roku

Informacja

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 25 września 2018 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 września 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 17 września 2018 roku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r.

Uchwała Nr 5/2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 15 września 2018 r.

w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na radnego

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r.

Uchwała Nr 4/2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 15 września 2018 r.

w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na radnego

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 18 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)

Gminna Komisja Wyborcza w Sokolnikach

wzywa

komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sokolniki w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: Sołectwo: Sokolniki, część wsi Sokolniki; ulice: Plac Miasteczko, Szkolna, Warszawska od nr 1 do nr 101, Wieluńska
  • Okręg wyborczy nr 9, obejmujący: Sołectwo: Nowy Ochędzyn, wieś Nowy Ochędzyn

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych nr 1 i nr 9 Gminna Komisja Wyborcza w Sokolnikach przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98-420 Sokolniki,

- w dniach od 19 września 2018 r. do 21 września 2018 r. w godzinach 10.00 - 14.00.

- w dniu 24 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

/-/ Lidia Beljulji

Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi

Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi

Załączniki
Komunikat   1.060 MB

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach o składzie, siedzibie i dyżurach.

Załączniki
Informacja   58.213 KB

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 12 września 2018 r

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 12 września 2018 r

w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

z dnia 12 września 2018 r

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 sierpnia 2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach w wyborach do Rady Gminy w Sokolnikach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Obwieszczenie   71.800 KB

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
komunikat   206.811 KB

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Informacja   208.318 KB