główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Sieradzu I
z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Sokolniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu I informuje, co następuje:

§ 1. W dniu 18 września 2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4.

§ 2. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu I
Agata Sobieszek-Krzywicka

 

Załączniki:
Informacja 63 KB
artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Informacja Wójta Gminy Sokolniki
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie 263 KB