główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019WÓJTA GMINY SOKOLNIKIz dnia 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019

WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zwołania zebrań wyborczych dla wyborów sołtysów i rad sołeckich
na terenie Gminy Sokolniki  

Załączniki:
Zarządzenie 56 KB