główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/85/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XV /85 / 04

 

Rady Gminy Sokolniki

 

  z dnia  30  grudnia  2004 r.

 

 

 

 

  w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2004 rok.”

 

 

 

 

 

 

 

„Na podstawie art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , NR 153  poz.1271,  Nr 214  poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717

Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  / tekst jednolity Dz. U z 2003 r.

Nr 15 poz. 148, Nr  45 poz. 391, Nr  65 poz. 594, Nr  96 poz.  874, Nr  166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 , z 2004 r .Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.  1264, Nr 123 poz. 1291,

Nr 210 poz. 2135) Rada Gminy uchwala, co następuje;’’

 

 

W  uchwale Nr XI / 60 / 04 Rady Gminy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r.( Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 156 poz. 1434 ) zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 9 / 04 Wójta Gminy  z dnia  27 kwietnia 2004 r.

2. Uchwałą Nr XII / 67 / 04 Rady Gminy  z dnia  30 czerwca 2004 r.

3. Uchwałą Nr XIII / 69 / 04 Rady Gminy  z dnia  26 sierpnia 2004 r.

4.Zarządzeniem  Nr 22 / 04 Wójta Gminy  z dnia 28 września 2004 r.

5. Uchwała Nr  XIV / 77 / 04 Rady  Gminy  z dnia  30 listopada 2004 r.

 

 

 

  §1. 1. W §1 - zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę  332.844,-

 

 zmniejsza dochody budżetu o kwotę 395.396,-  - do kwoty 10.372.839,-

 

 w tym dotacja na zadania zlecone   664.445,-

 

2 . W § 2 – zmniejsza wydatki o kwotę 217.532 ,-

- zwiększa wydatki o kwotę  154.580  do kwoty   11.416.326,-

 

 w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych

 i innych zadań zleconych ustawami w wysokości   613.415,-

 

 

 

 

  §2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI / 60 / 04 z dnia 31 marca 2004 roku wprowadza następujące zmiany:

Zwiększa dochody budżetu o łączną kwotę:   w zł   332.844,-

 

  Dział Rozdział Paragraf   Kwota

 

 

 

   400   40002 0960   3.000,-

700   70005 0750   5.000,-

700   70005 0770   4.000,-

750   75023   0830   2.000,-

750   75023   2700   1.700,-

   756   75615 0500   5.000,-

   756   75621 0020 15.000,-

   758   75801 2920 16.854,-

758   75802 2750 269.144,-

801     80101   0830   1.870,-

852   85295 2030 2.776,-

   900 90001   0960      5.000,-

921   92116 2700    1.500,-

Zmniejsza dochody budżetu o łączną kwotę:  w zł 395.396,-  

Dział   Rozdział Paragraf   Kwota

 

 

 

 750   75023 0690   500,-

 900 90001  0830   150.096,-

900 90095   0830   244.800,-

 

§ 3  W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr  XI / 60 / 04 z dnia 31  marca 2004 r  wprowadza następujące zmiany:

1 )Zmniejsza wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł 217.532,-

 

Dział   Rozdział Paragraf   Kwot

 

 758 75818   4810 4.532,-

 801 80101   4810   35.400,-

 801   80101  6050 103.700,-

921   92109  2550   10.100,-

921   92116 2550 11.000,-

921   92195  2580 52.800,-

 

2 )Zwiększa wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł 154.980,-

 

Dział Rozdział   Paragraf Kwota

 

 

 

  600  60016   4300   5.000,-

  700   70005   4300     6.200,-

  750 75022   3030 4.950,-  

  754 75412   6230 20.000,-

  757   75702  4300   1.104,-

8010   56.900,-

801   80101 6060 14.700,- 852   85295 3110 2.776,-

900  90001 4300   1.750,-

900   90001 6050   2.000,-

900   90015 4260   19.000,-

4300   11.000,-

921   92116 2550   1.500,-

921   92195 4300  3.600,-

926   92605 2580     4.500,-

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

Dokonanie przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami.

Dział - Rozdział

§

Zmniejsza

Zwiększa

Plan po zmianie

400 - 40002

4010

1.500,-

 

 

 

25.472,-

400 - 40002

4260

 

 

 

1.500,-

73.100,-

400 - 40002

4300

2.711,-

 

 

 

8.899,-

400 - 40002

4430

1.000,-

 

 

 

13.100,-

 400 - 40002

4530

2.400,-

 

 

 

  600,-

600 - 60016

4210

 

 

 

2.300,-

39.300,-

600 - 60095

4010

 

 

 

500-

21.587-

600 - 60095

4110

 

 

 

300,-

4.057,-

600 - 60095

4120

 

 

 

46,-

580,-

750 – 75022

4210

200,-

 

 

 

800,-

750 – 75022

4300

400,-

 

 

 

1.100,-

750 - 75023

4010

 

 

 

14.000,-

488.240,-

750 - 75023

4110

 

 

 

1.400,-

80.600,-

750 - 75023

4120

 

 

 

1.200,-

12.300,-

750 - 75023

4210

 

 

 

2.600,-

60.640,-

750 - 75023

4260

5.100,-

 

 

 

56.900,-

750 - 75023

4300

 

 

 

5.000,-

76.500,-

750 - 75023

4430

 

 

 

1.000,-

8.000,-

750 - 75023

4530

 

 

 

300,-

300,-

750 - 75095

4210

 

 

 

14.600,-

62.539,-

750 - 75095

4300

9.000,-

 

 

 

61.374,-

751 - 75101

4010

 

 

 

129,-

780,-

751 - 75101

4110

113,-

 

 

 

----

751 - 75101

4120

16,-

 

 

 

----

754 - 75412

2580

450,-

 

 

 

23.050,-

754 - 75412

4110

 

 

 

300,-

2.000,-

754 - 75412

4210

4.000,-

 

 

 

8.000,-

754 - 75412

4120

 

 

 

50,-

300,-

754- 75412

4300

 

 

 

2.500,-

28.450,-

754 -75414

4210

 

 

 

100,-

420,-

754 -75414

4300

100,-

 

 

 

----- 

756 - 75647

4100

 

 

 

2.450,-

19.950,-

801 – 80101

3020

 

 

 

652,-

83.826,-

801 – 80101

3030

419,-

 

 

 

1.488,-

801 – 80101

4010

 

 

 

49.585,-

1.140.412,-

801 – 80101

4110

4.507,-

4.000,-

281.684,-

801 – 80101

4120

1.200,-

500,-

31.740,-

801 – 80101

4210

12.670,-

 

 

 

84.906,-

801 – 80101

4240

370,-

 

 

 

830,-

801 – 80101

4260

6.711,-

 

 

 

38.789,-

801 – 80101

 

 

 

 

 

4270

158,-

 

 

 

22.000,-

801 – 80101

4300

4.530,-

700,-

  58.670,-

801 – 80101

4410

1.270,-

81,-

3.761-

801 – 80101

4430

 

 

 

671,-

9.377,-

801 – 80101

4440

6.905,-

 

 

 

58.707,-

801 – 80104

3020

821,-

 

 

 

16.958,-

801 – 80104

4010

3.623,-

 

 

 

277.371,-

801 – 80104

4110

5.640,-

1.000,-

61.533,-

801 – 80104

4120

520,-

 

 

 

7.725,-

801 – 80104

4210

92,-

 

 

 

12.558,-

801 – 80104

4220

7.500,-

381,-

59.381,-

801 – 80104

4260

720,-

 

 

 

15.222,-

801 – 80104

4300

384,-

 

 

 

6.621,-

801 – 80104

4430

200,-

 

 

 

------

801 - 80110

4010

 

 

 

8.430,-

527.792,-

801 - 80110

4110

 

 

 

6.000,-

125.672,-

801 - 80110

4240

4.000,-

 

 

 

------

801 – 80113

4010

10.500,-

 

 

 

27.000,-

801 – 80113

4040

600,-

 

 

 

 1.290,-

801 – 80113

4110

3.500,-

 

 

 

4.205,-

801 - 80113

4210

2.500,-

 

 

 

500,-

801 - 80113

4300

6.600,-

 

 

 

52.849,-

801 – 80113

4430

2.000,-

 

 

 

1.000,-

801 – 80113

4410

 

 

 

500,-

2.000,-

801 - 80195

4210

 

 

 

35,-

45.335,-

801 - 80195

 4300

 

 

 

120,-

17.370,-

851 -85154

 4110

 

 

 

700,-

5.200,-

851 -85154

 4120

 

 

 

100,-

772,-

851 -85154

 4210

1.300,-

 

 

 

6.365,-

851 -85154

 4410

 

 

 

500,-

2.000,-

852 - 85214

3110

 

 

 

   2.700,-

23.770,-

852 -85219

4010

 

 

 

zl   4.074,-

47.230,-

852 -85219

4010

  2.300,-

 

 

 

7.300,-

852 –85219

4210

zl 2.165,-

 

 

 

335-

852 –85219

4300

zl    1.182,-  

 

 

 

1.706,-

852 - 85219

4110

400,-

zl   722,-

 

 

 

600,-

9.111,-

852 -85219

4410

zl     5,-

 

 

 

1.655,-

852 - 85228

4110

    100,-

 

 

 

4.750,-

852 - 85228

4210

   100,-

 

 

 

400,-

852 - 85295

3110

 

 

 

200,-

25.641,-

854 - 85401

4220

8.000,-

 

 

 

10.600,-

926 - 92605

4210

1.300,-

 

 

 

500,-

926 - 92605

4300

 

 

 

2.500,-

14.500,-

926 - 92605

4430

1.200,-

 

 

 

2.300,-

 

 

§  4 W § 4 wprowadza zmianę w  kwotach i zakresie dotacji podmiotowych zgodnie

 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

  §  5  W § 5. 1. wprowadza zmianę w wykazie inwestycji do realizacji w 2004- roku zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  wprowadza zmianę w wydatkach związanych  z wieloletnimi programami  inwestycyjnymi zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

  §  6 W §  6 uchwala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

 

 

 

  §  7  W § 8  uchwala plan przychodów i wydatków  zakładu budżetowego

zgodnie z załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

  §  8  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

  §  9 1 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  2 . Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Olszewski