główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2005 roku

Uchwala Nr XXIII /141 / 05

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2005 rok."

 

„Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje;"

 

W uchwale Nr XVII / 95 / 05 Rady Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 6 / 05 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2005 r.

2. Zarządzeniem Nr l l / 05 Wójta Gminy z dnia 30 kwietni 2005 r.

3. Zarządzeniem Nr 147 05 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2005 r.

4. Zarządzeniem Nr 18 / 05 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.

5. Uchwała Nr XIX / l 13 / 05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 lipca 2005 r.

6. Uchwala Nr XX/126/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 września 2005 r.

7.Zarządzenie Nr 267 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 września 2005 r.

8. Uchwala Nr XXI/135/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października2005

9.Zarządzenie Nr 287 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2005 r.

10. Zarządzenie Nr 317 05 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2005 r.

11. Uchwała Nr XXI I/140/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 grudnia 2005 r.

§1. l. W §1 - zwiększa dochody budżetu Gminy o kwotę 398.210,- zmniejsza dochody budżetu o kwotę 336.884,-do kwoty 10.376.675,- w tym dotacja na zadania zlecone 835.308,-

2. W § 2 - zmniejsza wydatki o 151.059,- zwiększa wydatki o kwotę 220.170,-do kwoty 9.658.663,- w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 835.308,-

§2. W załączniku Nr l do Uchwały Nr XVII / 95 / 05 z dnia 31 marca 2005 roku wprowadza następujące zmiany:

Zwiększa dochody budżetu o łączną kwotę:   w zł 398.210,-

Dział   Rozdział    Paragraf Kwota

400   40002 0960   3.000,-

600   60016 6290   35.000,-

700   70005 0470   4.600,-

 0750 71.000,-

 

 0870   1.600,-

750   75023 0830   2.500,-

756   75615 0340   20.000,-

756   75616 0340   20.000,-

756   75621 0020   10.000,-

756   75647 0690   1.000,-

801   80101 0960 62.500,-

 80101   0830   32.500,-

 80104   0830 5.200,-

 

 

 

 

854 85415   2030 10.-

 

852 85219   0970    1.100.-

 

854 85401   0830        3.200.-

 

926 92605   2910        125.000.-

 

Zmniejsza dochody budżetu o łączną kwotę:   w zł  336.884,-

 

Dział   Rozdział   Paragraf Kwota

 

900   90017 2370 336.884.-

 

 

§ 3 W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI I / 95 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza

następujące zmiany:

Zmniejsza wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł 151.059,-

 

Dział Rozdział   Paragraf Kwota

 

758   75818 4810 7.182,-

 

801   80110 4810 33.877,-

 

900   90001 6050 110.00,-  

 

Zwiększa wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł 220.170,-

 

Dział   Rozdział Paragraf Kwota

 

600   60016 6050 69.100,-

 

757   75702 8070 11.000,-

 

801   111.560,-

 

  80101 63.050,-

 

3020 10.920,-

 

4010 27.550,-

 

4110 19.500,-

 

4120 2.500,-

 

4170 300,-

 

4260 800,-

 

4430 1.480,-

 

  80104 38.350,-

 

3020 700,-

 

4010 30.240,-

 

4110 6.070,-

 

4120 640,-

 

4210 80,-

 

4220 150,-

 

4260 470,-

 

  80110 10.000,-

 

4010 7.223,-

 

4110 2.000,-

 

4120 500,-

 

4430 277,-

 

80195 4170     160,-

 

852   85219 4300 1.100,-

 

854   85415 3240 10,-

 

926   92605 2620 27.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Dokonanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami. / w zł /

Dział - Rozdział

 

 

 

§

 

 

 

Zmniejsza

 

 

 

Zwieksza

 

 

 

Plan po zmianie

 

 

 

400 - 40002

 

 

 

4260

 

 

 

4.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,-

 

 

 

18.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.900,-

 

 

 

14.900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000,-

 

 

 

3.000,-

 

 

 

750 - 75022

 

 

 

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.500,-

 

 

 

66.900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

3.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.500,-

 

 

 

750 - 75023

 

 

 

4210

 

 

 

5.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

9.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.900,-

 

 

 

93.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100,-

 

 

 

3.100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,-

 

 

 

3.800,-

 

 

 

751 -75101

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,-

 

 

 

774,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

111,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

16,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

754-75412

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,-

 

 

 

2.065,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,-

 

 

 

300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,-

 

 

 

12.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

720,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.280,-

 

 

 

756 - 75647

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,-

 

 

 

1.250,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

250,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,-

 

 

 

758 - 75809

 

 

 

2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300,-

 

 

 

22.218,-

 

 

 

801-80101

 

 

 

4170

 

 

 

560,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3020

 

 

 

600,-

 

 

 

260,-

 

 

 

86.630,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43390^

 

 

 

1.040.174,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

1.000,-

 

 

 

2.080,-

 

 

 

208.740,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,-

 

 

 

26.798,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

12.070,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.846,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

6.060,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.740,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

 

 

3.370,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

17.450,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.190,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

 

200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

1.700,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.855,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

 

4.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.108,-

 

 

 

801 -80104

 

 

 

4010

 

 

 

2.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240.360,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,-

 

 

 

6.030,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

930,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.050,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

 

2.100,-

 

 

 

1.000,-

 

 

 

53.450,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

1.270,-

 

 

 

400,-

 

 

 

16.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

2.240,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.260,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

40,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4440

 

 

 

490,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.270,-

 

 

 

801 -80110

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.513,-

 

 

 

529.183,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

1000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

3.202,-

 

 

 

 

 

 

 

 

33.821,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

1.400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

 

400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

111,-

 

 

 

 

 

 

 

 

189,-

 

 

 

801 -80113

 

 

 

4210

 

 

 

400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

600,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

400,-

 

 

 

12.200,-

 

 

 

801 - 80143

 

 

 

4010

 

 

 

4.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

69.460,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

1.700,-

 

 

 

 

 

 

 

 

13.194,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.894,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

80,-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.220,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

50,-

 

 

 

 

 

 

 

 

5.510,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

 

20,-

 

 

 

 

 

 

 

 

187,-

 

 

 

801 -80146

 

 

 

4300

 

 

 

2.620,-

 

 

 

 

 

 

 

 

11.180,-

 

 

 

801 -80195

 

 

 

4170

 

 

 

 

 

 

 

 

360,-

 

 

 

720,-

 

 

 

851 -85154

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

100,-

 

 

 

572,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

17.100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

915,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

17.000,-

 

 

 

24.860,-

 

 

 

852 - 85212

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

160,-

 

 

 

11.960,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

140,-

 

 

 

 

 

 

 

 

6.981,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

20,-

 

 

 

 

 

 

 

 

294,-

 

 

 

854 - 85401

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

2.700,-

 

 

 

34.750,-

 

 

 

900 - 90001

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

700,-

 

 

 

10.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4530

 

 

 

700,-

 

 

 

 

 

 

 

 

300,-

 

 

 

900 - 90002

 

 

 

4300

 

 

 

300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

500,-

 

 

 

900-90015

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,-

 

 

 

54.000,-

 

 

 

926 - 92695

 

 

 

4170

 

 

 

6.835,-

 

 

 

 

 

 

 

 

16.830,-

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

6.835

 

 

 

6.835,-

 

 

 

 

§ 5 W § 3 dokonuje zmian w przychodach i rozchodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

 

§ 6 W § 4 wprowadza zmianę w kwotach i zakresie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 7 W § 5. 1. wprowadza zmianę w wykazie inwestycji do realizacji w 2005- roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

2. wprowadza zmianę w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 8 Dokonuje zmian w §7 w plamie przychodów i wydatkach zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 

 

  Grzegorz Olszewski