główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:
Uchwała Nr X/56/2011`733 KB