główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/75/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki