główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/77/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/77/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sokolniki na lata 2019-2026