główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/78/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/78/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019