główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/113/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XX/113/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 20 stycznia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sokolniki na lata 2020-2029