główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego na 2018 r.

Podatek rolny w 2018 r. wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli: 130,00zł (2,5q x 52,00zł),

- od 1 ha użytków rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta czyli 260,00zł (5q x 52,00zł).

 

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych :

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Gmina Sokolniki zaliczona jest do I okręgu podatkowego .

Zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy o podatku rolnym obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania, w terminach: do dnia 15 marca15 maja15 września15 listopada; na rachunek bankowy:


Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010,

telefon kontaktowy: Kałuża Krystyna 62 78 45 166.

 

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXI/180/2017 

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016r według GUS: 2.577,00 zł (M.P. z 2017 poz. 884)

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2015r według GUS: 1.975,00 zł (M.P. z 2016 poz. 932)

Załączniki:
IR-1130 KB
ZR-1A81 KB
ZR-1B113 KB
DR-1327 KB
ZR-1A81 KB
ZR-1B113 KB